Arbetslöshetskassan Alfa, eller Alfakassan som den vanligtvis kallas , bildades 1998 för att komplettera de traditionella a-kassorna och är en arbetslöshetskassa som inte är knuten till något fackförbund eller annan intresseorganisation. Den är öppen för anställda och företagare oavsett yrkeskategori och hanterar både frivillig inkomstrelaterad försäkring såväl som allmän grundförsäkring. På uppdrag av regeringen skall Alfakassan betala ut grundersättning till de som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa.

Bli medlem i Sveriges största fackförbund! Unionen fackförbund 3 Månader gratis just nu!

Normalt får man ersättning från en a-kassa vid arbetslöshet, förutsatt att man varit medlem i tolv månader och vissa villkor uppfylls. Den ersättningen är inkomstrelaterad och bygger på tidigare lön där man kan få upp till 80 procent av lönen, med ett tak på 680 kronor per dag. Alfakassans tak är visserligen mycket lägre och ligger på 320 kronor per dag, men ger ändå en välbehövlig ersättning till den som står utan annan a-kassa. Och uppfyller man inte villkoren för inkomstrelaterad ersättning kan man genom ansökan om medlemskap i Alfakassan bli beviljad en grundersättning. Den baseras dock på hur mycket man har arbetat och inte på inkomst.

webbsidan kan man ladda ner det formulär för ansökan om anslutning till Alfakassan. Grundvillkoren för att beviljas ersättning är:

  • Man skall vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen
  • Man skall kunna arbeta minst 3 timmar per arbetsdag och i genomsnitt 17 timmar per vecka
  • Man skall stå till arbetsmarknadens förfogande vilket innebär att man har för avsikt att arbeta, utan hinder för detta

Till Grundvillkoren tillkommer Arbetsvillkoret för att beviljas ersättning vilket är:

  • Arbetat i minst sex kalendermånader där samtliga månader måste innehålla minst 80 arbetstimmar, eller…
  • Ha arbetat minst 480 timmar under sex sammanhängande kalendermånader där samtliga månader måste innehålla mins 50 arbetstimmar

För att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning skall man ha varit ansluten till Alfakassan i minst 12 månader, medan grundersättningens prövas utan krav på 12 månaders anslutning men där kravet är att den betalas ut till personer tidigast den dag de fyllt 20 år.

Denna A-kassa skiljer sig från många andra då den är helt branschoberoende, detta betyder att man inom vilket verksamhetsområde som helst kan bli medlem och få tillgång till deras arbetslöshetskassa. Alfakassan startades 1998 och växer ständigt med fler medlemmar.

  • AlfakassanBåde privatanställda och företagare kan bli medlemmar från alla verksamhetsområden
  • Behöver jobbat i Sverige under en tid för att bli medlem
  • Fristående från fackförbund

Alfakassan medlemsavgift

Totalt 297kr/mån – Grundavgift på 147 kr samt en arbetslöshetsavgift på 150 kr i månaden.

Alfakassan kontakt

Telefon: 0771-55 00 99

E-post: post@alfakassan.se

Postadress: Arbetslöshetskassan Alfa 827 82 Ljusdal

Hemsida: www.alfakassan.se

 

 

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Average rating:  
 2 reviews
by Hedda on A-kassa

Håller med Birgitta, trevligt bemötande! Dock är det en av de dyraste så jag bytade till billigare..

by Birgitta on A-kassa
Bra men dyrt

Tycker dom har ett trevligt bemötande och webbsidan är verkligen super. Tyvärr är deras avgift i dyraste laget!! Sänk!

Advertisment ad adsense adlogger