En arbetsgivare kan bestämma en hel del om sin arbetsplats, det är naturligtvis en rättighet han har. Bland annat löner, arbetstider och mycket annat. Men tack vara alla fackföreningarnas förhandlingar finns det kollektivavtal som de flesta arbetsgivare måste följa. I tillägg har Arbetstidslagen (ATL) vissa regler som gäller för alla.

Det är viktigt att kontrollera innan man skriver på några anställningspapper om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen. Annars måste man komma överens med arbetsgivaren hur lång arbetsdagen ska vara och hur mycket man ska få betalt för övertid. Generellt gäller Arbetstidslagen om det inte finns något kollektivavtal, men det finns alltid detaljer som man måste diskutera utöver det lagstadgade.

Enligt Arbetstidslagen får man arbeta upp till 40 timmar i veckan, ordinarie arbetstid. Totalt, inklusive övertid, kan man i genomsnitt arbeta maximalt 48 timmar i veckan under en fyra-månaders period. Man har rätt till minst elva timmars dygnvila varje dag, och 36 timmars obruten vila varje vecka. Under arbetstid har man rätt till pauser och raster. Lagen säger att man inte får arbeta mer än fem timmar utan rast. All övertid och jour måste antecknas och man ska få besked i förväg om schemat, minst två veckor innan.

Arbetstidslagen reglerar bara hur mycket man kan arbeta. Ersättning för eventuell övertid och jour bestäms av kollektivavtalet. Detta är anledningen till att det är viktigt att ta reda på om det finns kollektivavtal innan man arbetar övertid, eftersom arbetsgivaren annars har rätt att bestämma. Här måste man förhandla själv eller acceptera det som gäller på arbetsplatsen.

Övertid & Kollektivavtal

Också övertid regleras av Arbetstidslagen och kollektivavtalen. Arbetsgivaren kan beordra att man arbetar övertid med kort varsel. Det räcker med någon timme om det är akuta problem som måste åtgärdas. Däremot måste det finnas goda skäl till varför man ska arbeta övertid och det får inte vara något som planeras eller schemaläggs. Återigen är det kollektivavtalen som reglerar hur många timmar man får arbeta övertid.

En tjänsteman är tillåten övertid 150 timmar per kalenderår. Man kan ansöka hos facket om att få tillåtelse till ytterligare 150 timmars övertidsarbete, men det ska vara mycket goda skäl för att de ska godkänna det. Av denna tillåtna övertid får man inte arbeta mer än 50 timmar under en kalendermånad. Det är inte alla kollektivavtal som är helt lika, så man ska inte ta för givet att man vet reglerna på en ny arbetsplats. Det är alltid bäst att kontrollera om det finns några lokala förhandlingar och överenskommelser.

Även raster och pauser är inkluderade i Arbetstidslagen. Man får inte jobba mer än fem timmar i sträck utan att ha rätt till en rast. Hur lång rasten ska vara specificeras inte, men Arbetsmiljölagen rekommenderar minst 30 minuter. Flera fackförbund anser att den bör vara minst 60 minuter lång. Under denna tid ska man vara helt ledig från sina arbetsuppgifter och det räknas inte som arbetstid. Detta innebär att man har rätt att avlägsna sig från arbetsplatsen, stänga av telefonen och göra vad man vill. Pauser är kortare avbrott i arbetet som arbetsgivaren ska organisera och som ingår i arbetstiden.

Share →

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Advertisment ad adsense adlogger