Fastighets är ett fackförbund med drygt 32,000 medlemmar och verkar för del- och heltidsanställda fastighetsarbetare anställda av privata och kooperativa bostadsföretag som lokalvårdare, fastighetsskötare och som anställda i entreprenadföretag i egen regi. Bland medlemmarna hittar man även VVS-arbetare, elektriker, rörläggare, sanerare, fönsterputsare och Folkets Hus personal.

Fastighets arbetslöshetskassa är en fristående juridisk organisation som regleras av de egna stadgarna och lagen om arbetslöshetskassor. Den har sitt huvudsäte i Stockholm med handläggningskontor för ärenden relaterade till arbetslöshetsersättning i Helsingborg.

Ansöka till fastighets a-kassa

För att bli medlem i Fastighets a-kassa skall man skicka in en medlemsansökan tillsammans med ett arbetsgivarintyg eller en lönespecifikation. Medlemsansökan hittar man lämpligast på Fastighets hemsida. Avgiften för anställd är 275 kronor per månad och 115 kronor per månad för arbetslös (Sep 2013). För att få medlemskap godkänt skall man arbeta eller som senaste anställning arbetat inom ett av Fastighets verksamhetsområden och för att ha rätt till arbetslöshetsersättning skall man under en ramtid av tolv månader omedelbart före arbetslösheten:

  1. Förvärvsarbetat minst sex månader och utfört arbete minst 80 timmar per kalendermånad.

Eller

  1. Förvärvsarbetat minst 480 timmar under en sammanhängande tid av sex kalendermånader och utfört arbete under minst 50 timmar under var och en av de månaderna.

Arbetslöshetsersättning betalas antingen ut som en inkomstrelaterad försäkring för de som har betalat in a-kassa i minst 12 månader, med ett ersättningstak på 680 kronor per dag, eller som en grundförsäkring vilken betalas ut till de som inte varit medlemmar tillräckligt länge för att ha rätt till den inkomstrelaterade ersättningen, och där ersättningstaket är 320 kronor per dag.

Fastighets har bildats särskilt för verksamma inom de här yrkesområdena då anställningsformerna ofta kan skilja sig mot andra yrkesgrupper. Det är inte ovanligt med deltidsanställningar, timanställningar och anställningar inom tidlöneprincipen, vilken innebär att en tid satts för ett uppdrag i anställningsavtalet. När den anställde arbetat de timmar som står angivna i avtalet skall han eller hon gå hem, och den anställde får inte gå hem innan angiven tid även om han eller hon hinner bli klar med arbetet inom den tiden. Det är inte ovanligt med tidlöneprincipen inom exempelvis städjobb.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Average rating:  
 1 reviews
by Clara on
Bra bemötande

Lätt att få hjälp och kontakt, allt har gått väldigt bra.

Advertisment ad adsense adlogger